CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

Od początku swej działalności nasza spółka sumiennie realizowała założenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, mając świadomość, że tylko taka postawa pozwoli zdobyć i utrzymać zaufanie klientów, pracowników i lokalnej społeczności. Przez prawie 40 lat istnienia, wdrożono wiele inwestycji, które przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy w  zakładzie, a także w dużym stopniu zmniejszyły jego oddziaływanie na otaczającą nas przyrodę.

Najważniejszą z wprowadzonych zmian była automatyzacja i hermetyzacja linii produkcyjnych, która z jednej strony poprawiła komfort pracy, zaś z drugiej obniżyła znacznie ilość emitowanych do atmosfery węglowodorów i pyłów oraz ograniczyła kontakt pracowników z substancjami chemicznymi.

Funkcjonująca w firmie polityka środowiskowa nakłada na wszystkich zatrudnionych obowiązek dbałości o środowisko w ramach wykonywania swych codziennych obowiązków. Realizujemy jej założenia poprzez oszczędność wody, energii i właściwe zarządzanie odpadami.

Nasza spółka od wielu lat angażuje się w życie lokalnej społeczności, wspomagając różne inicjatywy, głównie o charakterze  dobroczynnym. Finansowym wsparciem otaczamy fundacje pomocy dzieciom, szkoły, domy pomocy społecznej, domy dziecka i schroniska dla zwierząt, na terenie naszego województwa.

Staramy się również promować nasz region poprzez sport. Wiele lat byliśmy strategicznym sponsorem jednej z najbardziej uzdolnionych drużyn baseballowych w naszym kraju – Dęby Osielsko, a obecnie pomagamy w osiąganiu zamierzonych celów lokalnej młodzieżowej drużynie piłki nożnej. Nasz zakład stwarza także możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez przystosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb.

Podstawowym celem naszej działalności jest zagwarantowanie naszym partnerom najwyższej jakości wyrobów i świadczonych  usług.

ISO

W naszej codziennej działalności wiele uwagi poświęcamy podnoszeniu jakości wyrobów i usług, ochronie środowiska i bezpieczeństwu pracy. Dowodem na to są wdrożone od 1999 roku i utrzymywane do dzisiejszego dnia systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz zadeklarowane i realizowane polityki w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, projektujemy wyroby, charakteryzujące się powtarzalnymi, możliwie najwyższymi standardami jakości. Z dużą starannością kontrolujemy każdy etap procesu produkcyjnego, od doboru surowców, poprzez stałą kontrolę parametrów technicznych, aż do etapu konfekcjonowania i magazynowania.

W naszym przedsiębiorstwie obowiązują standardy pracy wyznaczone przez procedury wewnętrzne. Zapewniamy w ten sposób m.in. profesjonalną obsługę klientów, pełną identyfikowalność wyrobów oraz terminowość dostaw.

W ramach doskonalenia systemów, każdego roku wdrażamy kilka nowych inwestycji i usprawnień organizacyjnych, których celem jest podniesienie standardów pracy i jakości wyrobów oraz ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko.

Zdobyte certyfikaty potwierdzają naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania jakością i środowiskiem, a także stanowią dowód funkcjonowania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015

Są one dla nas ważne, choć tak naprawdę najwyższą wartością jest zaufanie naszych klientów.

Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

DEKLARACJA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ

Innowacyjne podejście, wiedza i doświadczenie sprawiły, że firma jest znana w całym kraju za sprawą czterech głównych marek: Aplause, Ekoral, Ekolak i Superprofi.

HISTORIA

Spółka Hirsch-Pol powstała w 1981r., w Osielsku koło Bydgoszczy, jako mały zakład produkcyjny zatrudniający kilka osób.

Początkowo jej działalność skupiała się głównie na wytwarzaniu ekologicznych farb wodorozcieńczalnych dla rynku lokalnego. Innowacyjne podejście, wiedza i doświadczenie pracowników sprawiły, że asortyment wyrobów zaczął się stopniowo poszerzać o farby rozpuszczalnikowe, masy szpachlowe, masy hydroizolacyjne, systemy dociepleń i inne. Kilka lat później firma była znana już nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale w całym kraju za sprawą trzech głównych marek: Aplause, Ekoral i Superprofi.

Wkrótce do naszej oferty dołączyły zestawy edukacyjne Pablo i Family Art. Zaczęliśmy produkować je z myślą o tych, którzy chcą rozwijać zdolności artystyczne i pobudzać kreatywność, spędzając przy tym miło czas. W skład zestawów wchodzą przybory niezbędne do wykonania żelowych witrażyków, figurek odlewanych z gipsu, świeczek dekoracyjnych i innych ozdób, oraz ciekawe pomysły i porady.

Obecnie jesteśmy nowoczesnym, dobrze prosperującym zakładem przemysłowym, zaopatrującym w nasze wyroby zarówno europejskich jak i azjatyckich konsumentów. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów dekoracyjnych i DIY dla branży budowlanej, to znaczny udział Private Label w naszej ofercie. Naszym klientom świadczymy pełen wachlarz usług w tym zakresie, począwszy od projektu wyrobu, poprzez specjalistyczne badania, przygotowanie graficzne etykiet, kończąc na produkcji i dostarczeniu towaru do sklepów. Dzięki zautomatyzowanym liniom produkcyjnym, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej i wysokiej jakości aparaturze kontrolno-pomiarowej, mamy możliwość realizacji w krótkim czasie dużych i złożonych zamówień.

Zaufało nam już wielu klientów indywidualnych, hurtowników i duże sieci handlowe. Mamy nadzieję, że ta strona internetowa pozwoli przybliżyć nasz asortyment również tym z Państwa, którzy nie słyszeli o nas wcześniej i zachęci do skorzystania z naszej bogatej oferty.

Zapraszamy do współpracy!

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Nazwa prowadzącego zakład Hirsch- Pol Sp. z o. o.
Adres Myślęcinek, ul. Krucza 30, 86-031 Osielsko
Telefon 52 360 55 500
FAX 52 360 55 06
Strona www hirsch-pol.com.pl
e-mail biuro@hirsch-pol.com.pl
NIP 554-25-18-523
REGON 093167450

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska Hirsch – Pol Sp. z o. o. został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /ZZDR/, zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku (Dz. U. 2016 poz. 138).

W związku z powyższym Hirsch – Pol Sp. z o. o. dokonał zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku zagrożenia poważną awarią przemysłową do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz opracował i przedłożył Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym właściwym organom Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz  Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska w zakresie poważnych awarii, opracowany przez Hirsch – Pol Sp. z o. o. Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym został zatwierdzony
w drodze Decyzji z 14 lutego 2018 r. znak PZ.5586.1.4.2018 przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Przedmiotem działalności Hirsch – Pol Sp. z o. o. jest produkcja artykułów dekoracyjnych dla branży budowlanej takich jak:

 • farby akrylowe, lateksowe, silikonowe, silikatowe oraz ceramiczno-membranowe,
 • masy szpachlowe,
 • kleje do tapet, drewna, korka, styropianu oraz uniwersalny klej montażowy,
 • preparaty akrylowe i silikonowe,
 • emalie akrylowe, emalie ftalowe i lakiery do drewna,
 • farby i lakiery w aerozolach.
Propan butan Zagrożenia fizyczne:

H220 Skrajnie łatwopalny gaz,

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zagrożenia dla zdrowia:

Nie sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie dla zdrowia według kryteriów CLP.

Zagrożenie dla środowiska:

Według kryteriów CLP substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.

DME Zagrożenia fizyczne:

H220 Skrajnie łatwopalny gaz,

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zagrożenia dla zdrowia:

Nie sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie dla zdrowia według kryteriów CLP.

Zagrożenie dla środowiska:

Według kryteriów CLP substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.

Wysokie stężenia gazu wyprze dostępny tlen z powietrza, wskutek braku tlenu może dojść do nagłej utraty przytomności i śmierci. Opary są cięższe niż powietrze. Opary mogą unosić się nad ziemią i dotrzeć do odległych źródeł zapłonu, niosąc ze sobą zagrożenie pożaru wskutek zapłonu.

Środki i sposoby ostrzegania w przypadku awarii przemysłowej:

– komunikaty przekazywane przez ruchome środki nagłaśniające,

– przekazy bieżących informacji przez lokalne radio i telewizję,

– internet.

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie
Hirsch – Pol Sp. z o. o., zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

 • zachować spokój, działać szybko, ale rozważnie, przeciwdziałać panice i lękowi,
 • nie zbliżać się do terenu zakładu-strefy zagrożenia, rejonu katastrofy,
 • przebywając na terenie otwartym:

– nie wchodzić w obszar silnego zadymienia, chmury opadów gazu,

– oddalić się od terenu zakładu udając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, w razie potrzeby pomóc w opuszczeniu terenu zagrożonego osobom o zmniejszonej sprawności ruchowej,

– postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

 • nie tarasować dróg dojazdowych, nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym do zakładu,
 • w przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeżeli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą,
 • przebywając w domu, biurze lub innym budynku należy:

– włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na częstotliwość stacji lokalnej lub internet,

– wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

– przygotować się do ewentualnej ewakuacji.

W przypadku wezwania do ewakuacji przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi, lokalne służby należy:

 • bezwzględnie dostosować się do otrzymanych poleceń,
 • pozamykać okna i drzwi,
 • zabrać dokumenty osobiste i leki,
 • opuścić mieszkanie i udać się w wyznaczone przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi, lokalne służby miejsce,
 • otoczyć szczególna opieką dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Opracowano: 20 kwietnia 2018 r.