ISO

ISO

HIRSCH-POL

W naszej codziennej działalności wiele uwagi poświęcamy podnoszeniu jakości wyrobów i usług, ochronie środowiska i bezpieczeństwu pracy. Dowodem na to są wdrożone od 1999 roku i utrzymywane do dzisiejszego dnia systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz zadeklarowane i realizowane polityki w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, projektujemy wyroby, charakteryzujące się powtarzalnymi, możliwie najwyższymi standardami jakości. Z dużą starannością kontrolujemy każdy etap procesu produkcyjnego, od doboru surowców, poprzez stałą kontrolę parametrów technicznych, aż do etapu konfekcjonowania i magazynowania.

W naszym przedsiębiorstwie obowiązują standardy pracy wyznaczone przez procedury wewnętrzne. Zapewniamy w ten sposób m.in. profesjonalną obsługę klientów, pełną identyfikowalność wyrobów oraz terminowość dostaw.

W ramach doskonalenia systemów, każdego roku wdrażamy kilka nowych inwestycji i usprawnień organizacyjnych, których celem jest podniesienie standardów pracy i jakości wyrobów oraz ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko.

Zdobyte certyfikaty potwierdzają naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania jakością i środowiskiem, a także stanowią dowód funkcjonowania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2004. Są one dla nas ważne, choć tak naprawdę najwyższą wartością jest zaufanie naszych klientów.