Pomoc unijna

Pomoc unijna

HIRSCH-POL

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Rozwiązania innowacyjne w spółce HIRSCH-POL linia technologiczna farb membranowo-ceramicznych”

Projekt został zrealizowany w latach 2007-2008 przy 60% wsparciu finansowym ze środków Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1.