Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobie postępowania w przypadku wystapienia poważnej awarii przemysłowej-3