Hirsch-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul.Krucza 30 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ul.Pańskiej 81/83 dofinansowanie  na realizację projektu “Dotacja na kapitał obrotowy dla Hirsch-Pol Sp. z o.o.”
Wartość dofinansowania: 250.643,10 PLN
Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie  01.08.2020 – 31.10.2020