Informujemy o zakończeniu projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Hirsch-Pol sp. z o.o.” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt  współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnych materiałów budowlanych.

 

30 sierpnia 2016 roku Hirsch-Pol Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, na realizacje projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Hirsch-Pol sp. z o.o.”

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnych materiałów budowlanych.

 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0125/15-00

Nazwa Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Hirsch-Pol Sp. z o.o.”
Cel projektu: opracowanie innowacyjnych materiałów budowlanych

Całkowity koszt projektu: 3.708.277,89 zł,

Wartość dofinansowania: 951.518,35 zł

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Hirsch-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul.Krucza 30 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ul.Pańskiej 81/83 dofinansowanie  na realizację projektu “Dotacja na kapitał obrotowy dla Hirsch-Pol Sp. z o.o.”
Wartość dofinansowania: 250.643,10 PLN
Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie  01.08.2020 – 31.10.2020