APLAUSE farba akrylowa zewnętrzna elewacja

Farba akrylowa matowa do malowania powierzchni elewacyjnych, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych.

  • Zapewnia oddychanie ścian

  • Dobra przyczepność do podłoża

  • Gładkie, matowe powłoki

  • Wysoka odporność na szorowanie 

  • Dobre krycie podłoża

  • Odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenia przemysłowe

  • Zewnętrzna 

  • Ekologiczna

zastosowanie

Farba przeznaczona jest do malowania ścian elewacyjnych budynków wykonanych z tynków cementowych, cementowo - wapiennych, betonu, cegły, drewna oraz materiałów drewnopochodnych, po ich wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym akrylowym. Zalecana do wymalowań elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Może być stosowana również wewnątrz pomieszczeń.

kolor

Biała. Można barwić pigmentami do farb wodnych lub lub uniwersalnymi.

składniki

Woda, dyspersja styrenowo-akrylowa, wypełniacze, pigmenty, dodatki.

Zużycie

10-12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od powierzchni i użytego narzędzia malarskiego.

Transport i magazynowanie

Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturzeod +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

Sposób użycia

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, słabe lub bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym akrylowym. Usunąć powłoki złej jakości i wypełnić ubytki i pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi preparatami. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. Rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby i zmianę odcienia koloru. W przypadku  konieczności uzupełnienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagań sprzętu natryskowego można dodać maksymalnie 5% wody pitnej. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowo. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby, kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po ok.2h. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C.

Parametry techniczne

Lepkość    

10000 ± 4000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5

Gęstość

1,44 ± 0,1 kg/dm3

pH

8,0 - 9,0         

Czas schnięcia

~2 h

Termin ważności 

biała - 12 miesięcy

 

kolory - 36 miesięcy

 

 

 

 

 

 

Narzędzia

Pędzel, wałek, aparat natryskowy. Narzędzia po pracy myć wodą.