Farba fakturowa akrylowa PACYFIK

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność 1,5 - 2,5 m2/kg, w zależności od aplikacji
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 9 kg, 20 kg
 • Farba o konsystencji masy plastycznej pozwalającej na otrzymywanie matowych powłok, o dowolnej strukturze dekoracyjnej na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach ścian budynków.

  • Dobra przyczepność do podłoża
  • Powłoki niezwilżalne, wodoodporne
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczna
  • Odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenia przemysłowe
  • Możliwość otrzymywania oryginalnych struktur
  • Wewnętrzna i zewnętrzna

  ZASTOSOWANIE
  Farba fakturowa przeznaczona na powierzchnie betonowe, cementowo-wapienne,  płyty  kartonowo-gipsowe, drewniane, materiały drewnopochodne. Dzięki dużej wytrzymałości i elastyczności tworzonych powłok może być nakładana na podłoża o znacznych odkształceniach. Farba tworzy na powierzchni ścian oryginalną strukturę przypominającą np.: skórkę pomarańczy czy fale wody.

  KOLOR
  Biały.

  APLIKACJA
  Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) oraz innych substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednim preparatem. Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk, muszą być zagruntowane farbą podkładową w kolorze zgodnym z kolorem farby.

  Przed rozpoczęciem nakładania farbę  należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Do właściwych prac można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Farbę nanosi się pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy zebrać do opakowania. Równą i jednolitą powierzchnię tworzyć przy pomocy wałka fakturowego, packi, szpachli, pędzla itp. równoległymi pociągnięciami nadając powłoce ostateczną strukturę. Przerwanie prac należy zaplanować wcześniej w miejscach, gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne (dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.), ponieważ defekty te są nie do usunięcia po wyschnięciu tynku. W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.