Farba silikatowa zewnętrzna FASADAKRZEM

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania zewnętrzna
Wydajność 8- 10 m2/l
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 5L, 10L
  • Farba emulsyjna silikatowa, matowa do malowania powierzchni zewnętrznych, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych, umożliwiająca szybkie przystąpienie do prac malarskich na świeżych tynkach, bez obawy zniszczenia powłoki przez alkaliczny odczyn podłoża.

  • Doskonale kryjąca i matowa
  • Doskonale paro-przepuszczalna
  • Wzmacnia malowane tynki mineralne
  • Umożliwia malowanie tynków mineralnych już trzeciego dnia od ich położenia
  • Zachowuje mineralny charakter podłoża
  • Nisko nasiąkliwa – chroni malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z zewnątrz

   

  ZASTOSOWANIE
  Zalecana jest na elewacje budynków szczególnie narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych – jest odporna na agresywne składniki zawarte w podłożu i otoczeniu. Do malowania dekoracyjnego i ochronnego. Służy do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych, nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych. nie tworzy na tynku mineralnym typowej dla farb membrany, ale wiążąc z nim chemicznie w procesie krzemionkowania, uniemożliwia powstawanie wykwitów na wymalowanej powierzchni i nie blokuje dostępu dwutlenku węgla do tynku, pozwala na jego swobodne wysychanie i wiązanie i nie hamuje procesu karbonatyzacji cementu.

  KOLOR
  Biały.

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża należy je bezwzględnie zagruntować preparatem silikatowym. Wyprawy tynkarskie można malować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż dla tynków mineralnych – przed upływem 48 godzin.

  Farbę przed użyciem należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania można  używać wodę w ilości max. 10. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.