Farba silikonowa zewnętrzna ROSA

Parametry techniczne
Stopień połysku mat
Miejsce stosowania zewnętrzna
Wydajność 8- 10 m2/l
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 5L, 10L
 
 • Farba emulsyjna silikonowa, matowa z efektem oczyszczania się elewacji, do malowania powierzchni zewnętrznych wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych, trwale zabezpieczająca przed opadami deszczu.

  • Doskonale kryjąca i wydajna
  • Odporna na zabrudzenia
  • Samoczyszcząca
  • Nisko nasiąkliwa i wysoce paro-przepuszczalna
  • Efekt perlenia- chroni ścianę przed namakaniem
  • Do zabezpieczana i dekoracji fasad

  ZASTOSOWANIE
  Zalecana do malowania powierzchni szczególnie narażonych na opady atmosferyczne. Posiada bardzo niską nasiąkliwość, dzięki czemu chroni (np. ścianę lub dachówki) przed nadmiernym namakaniem i wnikaniem zabrudzeń. Idealna do malowania budynków zabytkowych. Służy do malowania podłoży takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych.

  KOLOR
  Biały.

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą. Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż: dla tynków mineralnych przed upływem 2÷4 tygodni, a dla tynków akrylowych – przed upływem 7 dni.

  Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania można dodać maksymalnie 5% czystej wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Farbę należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy, nie wcześniej niż przed upływem 6 godzin od gruntowania podłoża. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie (zalecane), w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej ( ok. 4 godzin ), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2-6 godzin. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.