Klej do korka

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnątrz
Wydajność 0,25-0,50 kg/m2
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 800g, 1,5kg, 4kg
 • Jednoskładnikowy klej do przyklejania elementów wykonanych z korka.  Po wyschnięciu kolorystycznie zbliżony jest do naturalnego korka.

  • Szybkoschnący
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Spoiny w kolorze korka
  • Jednoskładnikowy
  • Wewnętrzny

  ZASTOSOWANIE
  Gotowy do użycia, dyspersyjny klej o wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do typowych porowatych podłoży budowlanych: tynku, betonu, kamienia, drewna. Nie zawiera rozpuszczalników, praktycznie bez zapachu. Służy do klejenia podłogowych i ściennych wykładzin korkowych w formie paneli, arkuszy lub rolki.

  KOLOR
  Jasny brąz

  APLIKACJA
  Podłoże musi być czyste, suche, spójne i równe. Nie używać kleju do wyrównywania podłoża, Bardzo nasiąkliwe podłoża pokryć wstępnie warstwą kleju lub środkiem gruntującym. Płytki korkowe wyjąć z opakowania przynajmniej 24 godziny przed klejeniem. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują.
  Klej znajduje się w postaci gotowej do użycia. Klej nakładać szpachlą o drobnych zębach 3-4mm, na takiej powierzchni, jaką można pokryć okładziną w ciągu 10 minut. Korek dokładnie przycisnąć na krawędziach a następnie docisnąć wałkiem. Nadmiar, który wypłynął poza elementy klejone, należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Gotowe powierzchnie można lakierować po upływie minimum 48h.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.