Masa szpachlowa akrylowa PROFIPUTZ

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnątrz
Wydajność 1,7 kg/ m2 przy warstwie 1mm
Termin ważności  12 miesięcy
 Dostępne opakowania 1,6KG, 5KG, 8KG,18KG
 • Masa akrylowa, drobnoziarnista  do wyrównywania niewielkich ubytków i nierówności na powierzchniach mineralnych wewnątrz pomieszczeń.

  • Biała po wyschnięciu
  • Nie zamula papieru ściernego
  • Szybkoschnąca
  • Daje idealnie gładkie powierzchnie
  • Maksymalna grubość pojedynczej warstwy 1 mm
  • Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE

  Stosowana jako gładź pod warstwy wykończeniowe. Do wyrównywania niewielkich ubytków, pęknięć i nierówności ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, na podłoża z tynków mineralnych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Uzyskane powierzchnie są gładkie, matowe, doskonale przylegające do podłoża, co stanowi idealny podkład pod farby akrylowe, silikonowe oraz emalie ftalowe.

  KOLOR

  Biały

  APLIKACJA

  Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Mokre lub zawilgocone tynk przed szpachlowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy koniecznie zagruntować preparatem gruntującym akrylowym lub silikonowym.
  Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać. Masę nanosić przy użyciu szpachli. Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1mm. W przypadku większych nierówności zaleca się nakładanie kolejnej warstwy po 2 – 3 godzinach. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie przeszlifować papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować. Po wyschnięciu masy przy malowaniu preparatem lub farbą zbytnie nawilżenie może spowodować uszkodzenie powierzchni. Prace wykonywać w temperaturze powyżej +5°C.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW

  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Certyfikaty: