Masa szpachlowa do dużych ubytków

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Wydajność 1,8 kg/ m2 przy warstwie 1mm
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 330g
 • Masa szpachlowa do wypełniania większych ubytków i nierówności na powierzchniach ścian i sufitów, wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Łatwa w aplikacji
  • Maksymalna grubość pojedynczej warstwy 5 mm
  • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Gotowa szpachlówka przeznaczona do wypełniania większych ubytków i nierówności na tynkach mineralnych, płytach kartonowo-gipsowych, betonie, drewnie i materiałów drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana przy wypełnianiu dziur po kołkach. Masa jest łatwa w nakładaniu i stanowi idealny podkład pod szpachlówki drobnoziarniste.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA
  Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Powierzchnie bez odprysków odkurzyć i zmyć. Mokre lub zawilgocone tynki przed szpachlowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy koniecznie zagruntować.
  Masę po wyciśnięciu z tuby nanosić przy użyciu szpachli. Maksymalna grubość jednej warstwy nie może przekraczać 5mm. Wstępnie wygładzić. W przypadku większych nierówności zaleca się nakładanie kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Po całkowitym wyschnięciu można nakładać szpachlówki drobnoziarniste. Ze względu na wielkość ziarna trudna jest w szlifowaniu. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.