Masa szpachlowa FINISZ

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnątrz
Wydajność 1,8 kg/ m2 przy warstwie 1mm
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 330g
 • Masa szpachlowa, wykończeniowa do ścian i sufitów oraz innych powierzchni mineralnych wewnątrz pomieszczeń.

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Łatwa w aplikacji i szlifowaniu
  • Gładkie powierzchnie
  • Maksymalna grubość pojedynczej warstwy 2 mm
  • Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do wyrównywania niewielkich ubytków i nierówności wewnątrz pomieszczeń. Można ją stosować na  tynki mineralne, płyty kartonowo-gipsowe, beton, cegłę itp. Uzyskane powierzchnie są gładkie, matowe, dobrze przylegające do podłoża, co stanowi idealny podkład pod farby.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA
  Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Powierzchnie bez odprysków odkurzyć i zmyć. Mokre lub zawilgocone podłoża przed szpachlowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy koniecznie zagruntować.
  Masę nanosić przy użyciu szpachli. Jeżeli nierówności są większe nakładanie masy powtórzyć po wyschnięciu poprzedniej warstwy, czyli po ok. 2-3 godzinach. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię przeszlifować papierem ściernym, odpylić i pomalować. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5OC.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.