Masa szpachlowa RAUFAZA

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnątrz
Wydajność 1,8 kg/ m2 przy warstwie 1mm
Termin ważności  36 miesięcy
 Dostępne opakowania 350g
 • Masa szpachlowa typu raufaza do otrzymywania powierzchni imitujących strukturę tapety, stosowana wewnątrz pomieszczeń.

  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Łatwa w aplikacji
  • Imituje strukturę tapety
  • Biała po wyschnięciu
  • Do zastosowania wewnątrz  pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE
  Gotowa masa przeznaczona do naprawy uszkodzeń w tapetach typu „raufaza”. Można ją nakładać na powierzchnie wykonane z betonu, cegły, tynków cementowo-wapiennych,  płyt kartonowo-gipsowych itp. Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Uzyskane powierzchnie imitują strukturę tapety i stanowią idealny podkład pod farby.

  KOLOR
  Biały

  APLIKACJA
  Po usunięciu uszkodzonego fragmentu tapety należy oczyścić podłoże. Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Powierzchnie bez odprysków odkurzyć i zmyć. Mokre lub zawilgocone powierzchnie przed szpachlowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy koniecznie zagruntować..
  Masę po wyciśnięciu z tubki nakładać za pomocą szpachli. Nakładać tylko jedną warstwę w miejsce brakującej tapety. Masę rozprowadzać delikatnie starając się, by zawarte w niej cząsteczki pokryły równomiernie całą powierzchnię. Po nałożeniu należy oczyścić krawędzie tapety za pomocą wilgotnej szmatki. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie należy pomalować. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.