Preparat do usuwania grzyba ściennego bez chloru

Parametry techniczne
Wydajność 0,15 l/m2
Kolor transparentny
Termin ważności 24 miesiące
 
 • Preparat służy do usuwania grzybów z powierzchni elementów budowlanych oraz zapobiega ich wzrostowi

  • Usuwa grzyby z elewacji, dachów i chodników
  • Długotrwałe działanie
  • Nie zawiera chloru
  • Nie odbarwia powierzchni kolorowych
  • Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

  ZASTOSOWANIE

  Nie zawiera chloru, co pozwala go stosować na podłożach kolorowych. Może być stosowany do czyszczenia ścian elewacyjnych, dachów pokrytych dachówką ceramiczną lub eternitem, płyt nagrobkowych, chodników betonowych i innych elementów zewnętrznych. Skutecznie niszczy i usuwa grzyby z powierzchni betonowych, tynków mineralnych, płytek ceramicznych, kamieni naturalnych.

  APLIKACJA

  Podłoża mocno porośnięte wstępnie oczyścić szczotką. Preparatu nie rozcieńczać. Przygotowane powierzchnie spryskać preparatem z odległości 15 – 20cm. Preparat można nanosić też np. pędzlem, wałkiem itp. Pozostałości i zabrudzenia należy zmyć wodą. Produkt wykazuje skuteczność po upływie 3 dni. W przypadku silnego zagrzybienia czynność można powtórzyć.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW

  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Certyfikaty: