Preparat do usuwania grzyba ściennego

Parametry techniczne
Wydajność 0,15 l/m2
Kolor żółtawy, transparentny
Termin ważności 12 miesięcy
 • Preparat do oczyszczania i usuwania grzyba ściennego z różnorodnych powierzchni oraz nalotów pochodzenia organicznego z zakażonego podłoża.

  • Niszczy mikroorganizmy i bakterie
  • Zwalcza rozwój grzybów, pleśni, mchów, porostów, alg, glonów i innych
  • Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego
  • Działa natychmiastowo i intensywnie
  • Gwarantowany efekt
  • Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

  ZASTOSOWANIE

  Preparat w płynie o specyficznym zapachu służy do usuwania z powierzchni elementów budowlanych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego takich jak: grzyby, mchy, porosty, glony i pleśnie. Skutecznie niszczy mikroorganizmy i bakterie na powłokach farb emulsyjnych, powierzchniach betonowych, tynkach, cegłach, płytkach ceramicznych, kamieniach naturalnych i sztucznych, spoinach silikonowych i cementowych.

  APLIKACJA

  Powierzchnie mocno porośnięte wstępnie oczyścić szczotką. Podłoża kolorowe mogą ulec odbarwieniu, dlatego wymagane jest wykonanie próby na małym fragmencie.

  Przygotowaną powierzchnię spryskać preparatem z odległości około 15 – 20 cm . Do usuwania nalotów można przystąpić po 15 min. Silnie zabrudzone powierzchnie spryskać 2-3 razy w 15 min. odstępach. Pozostałości zmyć wodą. Preparat można nanosić przy pomocy pędzla lub natrysku. Należy także usunąć przyczyny powstawania zagrzybienia.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

  RID ADR: UN1791, klasa 8, Nalepka ostrzegawcza 8, klasa pakowania II Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW

  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.