Preparat gruntujący akrylowy EKORAL

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność 5- 20 m2/l
Termin ważności  12 miesięcy
 Dostępne opakowania 5L
 • Zmniejsza chłonność podłoża
  Pod kleje, tynki, gładzie, farby
  Wzmacnia podłoże
  Szybko wysycha
  Jest wysoce wydajny
  Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

  ZASTOSOWANIE
  Zalecany do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty kartonowo-gipsowe , tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne. Poprawia warunki wiązania zapraw – przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.

  KOLOR
  Transparentny

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

  Preparat gruntujący nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Preparat nanosić na przygotowaną powierzchnię najlepiej jednowarstwowo. Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 12 godzinach od jej nałożenia.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.