Preparat gruntujący akrylowy koncentrat 1:4

Parametry techniczne
Miejsce stosowania wewnętrzna i zewnętrzna
Wydajność 5- 20 m2/l
Termin ważności  12 miesięcy
 Dostępne opakowania 1L, 5L
  • Do rozcieńczania w proporcji 1:4
  • Głęboko wnika w podłoże
  • Zwiększa przyczepność do podłoża
  • Wzmacnia podłoże, likwidując pylenie lub nadmierne ścieranie
  • Zmniejsza chłonność podłoży porowatych
  • Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

  ZASTOSOWANIE
  Do gruntowania podłoży chłonnych i porowatych (betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych). Służy również jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne.

  KOLOR
  Transparentny

  APLIKACJA
  Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów Przed przystąpieniem do gruntowania powierzchnię należy dobrze oczyścić, stare powłoki, źle przylegające do podłoża usunąć Wszelkie ubytki i pęknięcia zaszpachlować po naniesieniu preparatu.
  Preparat gruntujący koncentrat rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4 (1 część preparatu i 4 części wody). Nanosić cienką i równomierną warstwą za pomocą pędzla lub wałka, Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, po wyschnięciu pierwszej warstwy (3-4 godziny) powtórzyć gruntowanie. Świeżo zagruntowane powierzchnie chronić przed deszczem i nasłonecznieniem. Zapewnić dobre warunki schnięcia. Malować po 24h od zagruntowania.

  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
  Wyrób należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
  Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

  UTYLIZACJA ODPADÓW
  Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.